Ali Yağız BAŞKARA

Topluluk Başkanı

Prof. Dr. Nedim SAVACI

Akademik Danışman

Kuruluş Tarihi

26.12.2016

Topluluk Amacı

-Atatürk’ü, ilke ve inkılaplarını tanıtıp benimsetmek için bilimsel çalışmalara öncelik verip yapacağı ve yaptıracağı incelemelerle Atatürk’ün sözleri, yazıları, eylemleri ve başkalarınca aktarılan, değerlendirilen görüşlerini ortaya çıkarıp, sonuçlarını yayınlamak -Türk Devrimi ve Atatürk ilkelerini, Atatürk’ün görüş ve davranışlarını, düşün kaynağını, ilerici anlayış ve tutumla öğrenci kitlelerine yansıtıp benimseterek, Üniversitemizin ve ülkemizin sorunlarına bu çerçevede çözümler üretmek