İkra PEÇENEK

Topluluk Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Zahid SELVİ

Akademik Danışman